Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Drejtesise
 

Fakulteti Drejtësisë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Juridik

Profili: Jurist

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1

Formim i përgjithshëm
1- Ekonomi politike
2- Gjuha e huaj
3- Edukatë fizike

Formim bazë
1- E drejta publike
2- E drejta romake
3- Filozofi e së drejtës
4- Histori e institucioneve

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2

Formim i përgjithshëm
1- Histori shtetërore e së drejtës shqiptare
2- Gjuhë e huaj
3- Edukatë fizike

Formim bazë
1- E drejta kushtetuese
2- E drejta civile ( pj I )
3- E drejta penale ( pj I )
4- E drejta financiare
5- E drejta agrare

Me zgjedhje
1- E drejte publike e krahasuar
2- Teknike legjislative
3- Kontabilitet
4- Psikologji gjyqesore
5- Shkrim arsyetim ligjor

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3

Formim i përgjithshëm
1- E drejta administrative
2- E drejta Civile ( pjesë e posaçme )
3- E drejta penale ( pjesë e posaçme )
4- E drejta e punës
5- E drejta penale ushtarake
6- E drejta familjare
7- Proçedura penale
8- Proçedura civile

Me zgjedhje
1- Mjeksi ligjore
2- Psikiatri gjyqesore
3- E drejta bankare
4- Arbitrar nd. Komb.
5- E drejta e krahasuar kushtetuese

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4

Të detyrueshme
1- E drejta tregtare
2- E drejta ndërkombëtare publike
3- E drejta ndërkombëtare private
4- E drejta ndërkombëtare dhe e krahasuar penale
5- E drejta evropiane
6- E drejta e sigurimeve shoqërore
7- Të drejtat e njeriut
8- Kriminalogji penalogji
9- Kriminalistikë

Me zgjedhje
1- E drejta civile e krahasuar
2- E drejta e krahasuar e punes
3- E drejta e mjedisit
4- E drejta e falimentimit
5- Politika penale
6- Klinika ligjore
7- Praktike

PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........

Fak. i Drejtësisë

Departamentet

Profili 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003