Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Ekonomise
 

Fakulteti i Ekonomisë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Administrim - Biznes

Profili:
Administrim Publik
PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1

1. Hyrje në ekonomi
2. Matematikë e përgjithshme
3. Bazat e te drejtës
4. Sociologji
5. Mikroekonomi
6. Organizim drejtim biznesi
7. Hyrje në marketing
8. Gjuhë e huaj
9. Edukatë fizike

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2


10. Makroekonomi
11. Kontabiliteti financiar
12. Matematikë e zbatuar
13. Statistikë pjesë e I-rë
14. Informatikë
15. Bazat e financës
16. E drejtë biznesi
17. Statistikë pjesë e II-të
18. Gjuhë e huaj
19. Edukatë fizike

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3


20. Drejtim prodhimi
21. Kontabilitet kosto dhe drejtim
22. Drejtim strategjik
23. Sjellje organizative
24. Ekonomiks pune
25. Drejtimi i burimeve njerëzore
26. Drejtim marketingu
27. Investimet
28. Drejtim financiar

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4

29. Sipërmarrja dhe menaxhamimi i biznesit të vogël
30. Drejtim Publik
31. Biznes ndërkombëtar
32. Financa publike
33. Bazat e qeverisjes
34. Seminar special
35. Menaxhim i ndërmarrjes publike
36. Organizim territorial

PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........Fak. i Ekonomisë
Fotografi
Departamentet
Administrim-Biznes
Ekonomiks

 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003