Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Ekonomise
 

Fakulteti i Ekonomisë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Ekonomiks

Profili:
Ekonomiks i Përgjithshëm
PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1

1. Bazat e të Drejtave
2. Hyrje në Ekonomi
3. Demografi
4. Bazat e Marketingut
5. Matematikë e Përgjithshme
6. Mikroekonomi
7. Gjuhë e Huaj
8. Edukatë Fizike
9. Organizim Drejtim Biznesi

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2

10. Matematikë e Zbatuar
11. Statistikë I
12. Kontabilitet Financiar
13. Makroekonomi
14. Statistikë II
15. E Drejtë Biznesi
16. Bazat e Financës
17. Bazat e Kompjuterit ( Informatikë)
18. Gjuhë e Huaj
19. Edukatë Fizikë

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3


20. Ekonometri I
21. Ekonomiks Pune
22. Ekonomi Zhvillimi
23. Mikroekonomi II
24. Tregti Ndërkombëtare
25. Ekonomi Industriale
26. Histori Mendimi
27. Ekonomi Monetare
28. Makroekonomi
29. Investime

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4


30. Ekonometri II
31. Ekonomiks Financiar
32. Financë Ndërkombëtare
33. Sociologji
34. Ekonomi e Sektorit Publik
35. Kontabilitet Nacional
36. Ekonomi e Bashkimit Europian
37. Seminar Special

PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........Fak. i Ekonomisë
Fotografi
Departamentet
Administrim-Biznes
Ekonomiks

 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003