Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Histori Filologjise
 

Fakulteti i Histori-Filologjisë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Departamenti i Gjuhës Shqipe

Shef i Departamentit
Prof.Dr. Gjovalin SHKURTAJ
Tel/Fax: +355 4 234770/224109
E-Mail: gjovalin@fsed.tirana.al

Departamenti ka 15 pedagogë efektivë:

Prof. Dr. Gjovalin Shkurtaj Shef Departamenti
Dialektologji Sociolinguistikë

Prof. Dr. Ethem Likaj
Gramatikë historike
Morfologji e shqipes së sotme

Prof. Dr. Menella Totoni
Sintaksë e gjuhës së sotme shqipe
Sintaksë teorike

Prof. As. Shezai Rrokaj
Hyrje në gjuhësi
Histori e gjuhësisë së përgjithshme

Gëzim Gurga
Leksikologji dhe semantikë leksikore

Linda Mëniku
Gjuhësi teksti
Praktikum i gjuhës letrare shqipe

Lindita Latifi
Morfologji e gjuhës shqipe
Hyrje në gjuhësi

Etleva Shiroka
Sintaksë e gjuhës shqipe

Shpresa Kërçani
Gjuhë shqipe për të huajt

Aljula Jubani
Fonetikë e gjuhës shqipe
Gjuhë shqipe për të huajt

Albana Ndoja
Hyrje në gjuhësi
Stilistikë

Prof. As. Rahmi Memushaj
Hyrje në gjuhësi
Drejtime gjuhësore

Dr. Josif Mita
Sintaksë e gjuhës shqipe

Matilda Çollaku
Sintaksë e gjuhës shqipe

Etleva Sakajeva
Morfologji e gjuhës shqipe
Praktikum i gjuhës shqipe


Departamenti është i organizuar në tri seksione:

Seksioni i Gjuhësisë së sotme - me 5 anetare ne perberje te tij
Seksioni i Gjuhësisë historike - me 5 anetare ne perberje te tij
Seksioni i Gjuhësisë teorike - me 5 anetare ne perberje te tij

Disa nga drejtimet kryesore të studimeve janë:

Gramatika e gjuhës së sotme shqipe
Probleme të normës së sotme
Monografi dhe pjesë të tekstit themelor "Gramatika e gjuhës së sotme shqipe", botim i Akademisë së Shkencave me kryeredaktor akademik Prof. Shaban Demiraj.
Studime të thelluara rreth morfofonologjisë së gjuhës shqipe
Kundrime rreth analogjisë dhe sistemit të eptimit në gjuhës shqipe
Trajtime përgjithësuese rreth problemeve të sotme të sintaksës së frazës në gjuhën shqipe.
Studime rreth dialekteve territoriale (gjeografisë linguistike) dhe të sociolinguistikës (dialektologji urbane), duke hartuar tekstet përgjithësuese dhe studime e monografi të gjera për problemet themelore të sotme.
Norma dhe kodifikimi në gjuhën e sotme shqipe
Probleme të historisë së gjuhës shqipe si pjesë e historisë së popullit shqiptar
Studime të hapta dhe monografi për dukuri themelore të morfologjisë historike të shqipes.
Gjuha shqipe për të huajt
Tekst i ri për mësimin e gjuhës shqipe nga të huajt dhe shqiptarët jashtë atdheut, i cili përdoret edhe si bazë e kurseve vjetore dhe njëmujore gjatë verës për studentë të huaj.

Në bashkëpunim me pedagogë të jashtëm që mbulojnë një varg lëndësh të rëndësishme si fonetika, leksikologjia, stilistika janë hartuar edhe studime e tekte për fushat përkatëse.

Profesorati i departamentit të gjuhësisë ka marrë pjesë në redaksitë dhe grupet e punës për hartimin e veprave themelore të gjuhësisë shqiptare, si:
"Atlasi Dialektologjik i Gjuhës Shqipe" vepër madhore shumëvjeçare, realizuar nga sektori i gramatikës dhe i dialektologjisë pranë Akademisë së Shkencave,
Hartim i fishave për Atlasin Linguistik të Evropës (ALE) me qendër në Nimegen (Suedi);
Anëtarësi në redaksitë e revistave shkencore "Studime filologjike" dhe "Gjuha jonë";
Bashkautorësi në veprat "Gramatika e gjuhës së sotme shqipe" dhe "Fjalori Enciklopedik Shqiptar".Histori-Filologji

Hyrje
Fotografi

Departamentet

Histori

Gjeografi

Gjuhë-Letërsi

Sitemi frenkuentues

 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003