Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Histori Filologjise
 

Fakulteti i Histori-Filologjisë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

Profili:
Plani mësimor i sistemit me korrispondencë


Viti I

1- Gjuhë e huaj
2- Hyrje në gjuhësi
3- Fonetikë
4- Hyrje në shkencën e letërsisë
5- Letërsi shqipe I ( e vjetër dhe e rilindjes )
6- Letërsi greko romake
7- Letërsi e huaj shek. XVII , XVIII


Viti II

1- Gramatikë e shqipes ( Morfologji )
2- Leksikologji , Semantikë
3- Analizë teksti
4- Letërsi shqipe II ( Letërsi e pavarësisë )
5- Letërsi e huaj shek. XIX
6- Folklor


Viti III

1- Histori e filolozofisë
2- Gramatikë e shqipes (Sintaksë)
3- Dialektologji
4- Letërsi shqipe III (letërsi shqipe e sotme)
5- Letërsi e huaj shek. XX


Viti IV


1- Psikologji
2- Pedagogji
3- Sociolinguistikë
4- Hyrje në historinë e gjuhës shqipe dhe fonetikë historike
5- Teori e letërsisë
6- Histori e romanit shqiptar


Viti V


1- Metodikë e gjuhës dhe e letërsisë
2- Gjuhësi e përgjithshme
3- Morfologji historike
4- Estetikë

1- PROVIM FORMIMI NË GJUHË OSE NË LETËRSI
2- TEMË DIPLOME NË GJUHË OSE NË LETËRSIHistori-Filologji
Hyrje
Fotografi
Departamentet
Histori
Gjeografi
Gjuhë-Letërsi
Sitemi frenkuentues

 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003