Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Falulteti i Shkencave te Natyres
 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Departamenti i Matematikës

Përgjegjësi i Departamentit: Prof. Dr. Fatmir Hoxha
Sekretaria: Zj. Shpresa Ukcama
E-mail : hoxhaf@fshn.tirana.al

Diplomat në Matematikë
Studimet në matematikë zgjasin 4 ose 5 vjet, në vartësi të diplomës.
Profili 4 vjeçar jep diplomën: "Mësues i Matematikës për shkollat e mesme".
Profili 5 vjeçar jep diplomën "Matematikan"
Dy vitet e para janë të përbashkëta. Në vitin e tretë të studimeve studentët ndahen në dy grupe mbi bazën e rezultateve të dy viteve të para

Departamenti ka 5 seksione:
Analiza dhe Ekuacionet Diferenciale
Algjebra
Gjeometria
Analiza Numerike dhe Kerkime Operacionale
Probabiliteti dhe Statistika


1. Seksioni i Analizes dhe i Ekuacioneve Diferenciale
Stafi perbehet nga 8 pedagoge me kohe te plote:
Prof. Xhezair TELITI (Shef i Seksionit)
Prof. Dhimitraq NIÇKA
Prof. Ass. Vasil SKENDERI
Dr. Kristaq GJINO
Dr.Valentina SHEHU
Dr.Nertila GJINI
Ilir ORUÇI
Elisabeta KOÇI

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Teknika Llogaritëse
Teoria e Matjes dhe e Integrimit
Analiza e ndryshoreve reale
Analiza Funksionale
Analiza e ndryshoreve
Komplekse
Ekuacionet Diferencialë
Topologji e Pergjithshme
Metodat Matematikore ne Fizike.


Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne fushat:
Gjeometria e Hapësirave Banach
Hapësirat Banach që nuk përmbajnë kopje të L1
Integrimi Pettis dhe lidhjet e tij me gjeometrinë hapsinore
Teoria e pikës fikse
Algjebra Banach
Stabiliteti Puasonian i Sistemeve dinamikë abstraktë
Sistemet dinamikë abstraktë dheTeoria e Analizës jo Standarde


2. Seksioni i Algjebres
Stafi perbehet nga 6 pedagoge me kohe te plote:
Prof. Petraq PETRO (Shef i Seksionit)
Prof. Aleko MINGA
Prof.Ass. Artur BAXHAKU
Dr. Edmond PISHA
Dr. Thanas XHILLARI
Dhimitraq PLLAHA

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Algjebra e Matematikës
Algjebra dhe Gjeometria analitike per
Shkencën e Kompjuterave
Algjebra në Fizikë
Aplikime të Algjebrës në Kriptografi dhe
Teoria e kodimit
Didaktika e Matematikës
Historia e Mendimit matematik

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne fushat:
Unazat ideale dhe kuazi-ideale, gjysëm grupet
dhe gjysem unazat.
Grupet e regullt dhe gjysem grupet e regullt.
Didaktika e Matematikës
Histori e Matematikës

3. Seksioni i Gjeometrisë
Stafi perbehet nga 5 pedagoge me kohe te plote :
Prof. Agim KAÇANAJ (Head of Section)
Prof. Agim BARDULLA
Prof. Urim BUJARI
Prof. Ass. Andrea KOTRO
Dr. Kujtim DULE

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Matematika Elementare 1,2
Gjeometria Analitike
Bazat e Gjeometrisë
Gjeometria Diferenciale
Gjeometria e Lartë
Matematika e Lartë për studentët e Degës së Kimisë

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne fushat:
Gjeometritë e Fundme
Kombinatorika
Gjeometritë Lokale Euklidiane
Metodat e Mësimit në shkollat e larta.

4. Seksioni i Analizës Numerike dhe Kërkimeve Operacionale
Stafi perbehet nga 6 pedagoge me kohe te plote:
Prof. Fatmir HOXHA
Prof. Vasillaq KEDHI
Dr. Fioralba CAKONI
Frederik DARA
Elton BOJAXHIU
Eva JANI

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Analiza Numerike
Matematika kompjuterike
Metoda numerike parciale
Ekuacionet Diferenciale
Elemente te sistemeve paralele kompjuterike
Programimi Matematik
Teoria e Grafeve
Optimizimi Kombinatorik

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne fushat e:
Metodat sekuenciale dhe paralele për zgjidhjen e ekuacioneve dhe sistemeve të ekuacioneve
Teknikat shpërndarese per problemet inverse
Teoria e Grafeve
Optimizimi Kombinatorik


5. Seksioni i Probabilitetit dhe Statistikës
Stafi perbehet nga 4 pedagoge me kohe te plote dhe 1 me kohë të pjesëshme:
Llukan PUKA, Professor (Head of the Section)
Mina NAQO, Professor
Pranvera BAHOLLI, As. Professor
Emira SMOKTHINA, Lecturer
Part-time: Kliti CECA, Lecturer

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Probabilitet, Statistikë
Proçeset e rastit
Matematika në sherbim te Departamentit te Fizikës
Departamenti i Biologjisë dhe Departamenti i Kimisë
Laborator: nje laborator me 10 PC per studimin e Statistikës

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne fushat:
Proçeset stacionarë të rastit dhe aplikime te teorise se rradhëve
Analize te Dhenash
Kontrolli i modelimeve dhe aplikime

Fak. i Shkencave të Natyrës

Shërbimi Universitar Botanik

Biologji

Kimi

Informatikë

Matematikë

Fizikë

Farmaci 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003